Historia – poprzednia wersja

Pomysł Vincentiany zrodził się w 1984 roku.

„Vincentiana” jest przeglądem piosenki religijnej organizowanym przez kleryków Zgromadzenia Misji. Już od blisko 30 lat na Vincentianie gromadzą się setki ludzi, którzy poprzez muzykę i śpiew chcą uwielbiać Boga. Pomysłodawcą tego przeglądu i zarazem jej pierwszym organizatorem był ks. Jarosław Lawrenz. W pierwszym przeglądzie wzięli udział jedynie klerycy misjonarskiego seminarium. Drugi odbył się w 1986 r., a jego najbardziej prężnym organizatorem był kl. Andrzej Augustyński, który wraz z pozostałymi alumnami rozwinął formułę konkursu. Pojawiły się plakaty, informatory, programy, identyfikatory, plakietki. Na scenie oprócz kleryków wystąpiły zespoły z parafii w Krakowie, Tarnowie i w Zakopanem-Olczy.

warsztaty

W kolejnych latach formuła przeglądu była bardziej udoskonalana. W 1987 r. Vincentiana trwała już 2 dni, a piosenka wincentyńska zataczała coraz szersze kręgi. Od 1995 roku w ramach przeglądu odbywają się konsultacje – warsztaty. A na scenie zaczęły pojawiać się znane zespoły, m.in: Pod Budą, Stare Dobre Małżeństwo, Antonina Krzysztoń, Skaldowie, Perfect, TGD, Arka Noego, 2TM 2,3, Mate.O, Full Power Spirit, Bethel, Siewcy Lednicy. Vincentiana ma już ponad 30 lat i wciąż się rozwija.

Od kilku lat Vincentiana odbywa się w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa, a uczestniczy w niej co roku około pięciuset młodych ludzi.